Kamašne

Kamašne pokrivaju deo noge od cipela do kolena. One služe tome da sneg ne upada u cipele. Takođe, na manjim visinama, ako se planinar kreće kroz visoku travu, one mogu da štite od mokre trave, upadanja kamenčića u cipelu, kao i od krpelja.

ferrino-kamasne.jpg

Ono što je važno napomenuti jeste da je veoma bitan materijal od koga su kamašne napravljene. Naime, ukoliko je to neki od ustaljenih jeftinih materijala dolazi do uparavanja nogu (donji deo noge, od kolena, se jednostavno skuva i zajedno sa odecjom bude mokar, kako na nižim tako i na višim tempreraturama). Tako da je i kod izbora kamašni veoma važno od kog/kakvog materijala su napravljene. Najbolje je da je to neki "breathable" materijal koji omogućava koži da diše sa unutrašnje strane i onemogućava prodiranje vode, kamenčića, prašine i ostalog sa spoljašnje strane.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License