Planine u Srbiji

Najveći deo teritorije Srbije zauzimaju planine, koje čine planinsku regiju. Planinska regija Srbije se proteže od Panonskog pobrđa na severu do crnogorske, albanske i makedonske granice na jugu. Od zapada ka istoku proteže se od bosansko-hercegovačke do bugarske granice.

Planine Srbije se dele na:

  • Rodopske planine
  • Karpatsko-balkanske planine
  • Dinarske planine

Spisak planina u Srbiji po abecednom redu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License