15.05.2008.
Od danas je aktivan forum na ovom wikiju.Aktiviranjem foruma postalo je moguće da se disktuje o svakom tekstu koji se nalazi na ovom wikiju u vidu komentara. Ispod svakog teksta nalazi se deo koji je predvidjen za unos komentara. Trenutno svi mogu da komentarišu sve redom.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License